Het synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku heeft besloten de website stop te zetten.